Vyhledat centrum

Interní klinika 2. LF UK a FN Motol

Interní klinika 2. LF UK a FN Motol

Interní klinika 2. Lékařské Fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní Nemocnice Motol

specializace: referenční místo pracující s NutriPro Expert
místo: Praha
kraj: Praha
služby: Software NutriPro EXPERT
vzdělání: Interní klinika 2. LF UK a FN Motol
adresa: Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
pracovní dny: Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek

Toto je jen demo pro testování, objednávky nebudou vyřízeny / This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Skrýt